Portfolio

Wassenaar, Hoge Veluwe


Diensten

Bodemsanering (van nutriënten), subsidie.

Doel

Overtollig bladmateriaal en afgezet zand en slib wordt i.v.m. eutrofiering ontgraven en in een depot gezet. Het water wordt geloosd en het bezinksel wordt, vanwege de hoge nutriënten gehaltes elders hergebruikt.

Opdrachtgever

Bosschap.

Type saneringen

Waterbodemsanering (natuurbeheer).

Achtergrond

In het kader van het overlevingsplan ‘bos  en natuur’  (OBN) worden maatregelen genomen om verzilting, verzuring en overbemesting tegen te gaan.

Wassenaar, Hoge Veluwe
Resultaat
: kostenbewust
: duurzaam
: transparant
: keuzevrijheid