Diensten

Directievoering veilig en duurzaam slopen

Slopen vergt een zorgvuldige aanpak bij de voorbereiding en uitvoering. Wij nemen die zorg van u over. Centraal bij ons werk staan de mens, zijn veiligheid en milieubewust handelen. Daarnaast levert Bouwfund een actieve invulling aan verantwoord ketenbeheer bij sloopwerkzaamheden. Van belang is dat er ingezet wordt op duurzame en energiebesparende productiemethoden. Bouwfund beschikt hiervoor over de juiste knowhow, van sloopvergunning tot evaluatie.

: kostenbewust
: duurzaam
: transparant
: keuzevrijheid
Bouwfund BV
Verenlandweg 14
Postbus 295
7460 AG Rijssen
T 0548 54 24 91
F 0548 54 25 08
E info[at]bouwfund.nl

ontwerp: Sofito