Wie is bouwfund?

Second opinion

Bouwfund komt ook graag in actie voor een second opinion. Door anderen opgestelde beschrijvingen van geadviseerde sloop- , sanerings- en renovatiewerken houden we tegen het licht. We toetsen ze op doelmatigheid en (verborgen) risico's. Checken of de geoffreerde aanpak binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden zal voldoen. Zien we mogelijkheden om een werkwijze te versnellen of betaalbaarder te maken, of om de risico's voor u nog beter uit te sluiten, dan zullen wij u erop wijzen. Zo kunnen partijen die zelf niet over saneringsexpertise beschikken, toch verifiëren of een offerte en plan van aanpak wel optimaal en voldoende veilig is. Ook bij zo'n second opinion zijn van tevoren prijsafspraken te maken.

: kostenbewust
: duurzaam
: transparant
: keuzevrijheid
Bouwfund BV
Verenlandweg 14
Postbus 295
7460 AG Rijssen
T 0548 54 24 91
F 0548 54 25 08
E info[at]bouwfund.nl

ontwerp: Sofito