Portfolio

Houten, Zaltbommel


Diensten

bodemsanering (inclusief archeologie, explosieven en/of flora en fauna)

Doel

Doelstelling van de sanering is het geschikt maken van de percelen voor de functie wonen door middel van een functiegerichte en kosteneffectieve sanering.

Opdrachtgever

bouwbedrijf, ontwikkelaar

Type saneringen

Gefaseerde aanpak integraal saneringsplan (BEUK) 

Achtergrond

Omdat er sprake was van mogelijke aanwezigheid van CE (conventionele explosieven) en de aanwezigheid van ernstige bodemvervuiling in de vorm van bestrijdingsmiddelen in de toplaag en  de mogelijke aanwezigheid van archeologische waardevolle gegevens onder de toplaag is eea integraal aangepakt.

Houten, Zaltbommel
Resultaat
: kostenbewust
: duurzaam
: transparant
: keuzevrijheid