Portfolio

Den Haag, Ter Aar, Huissen


Diensten

Asbestsanering en slopen van glastuinbouwbedrijven, bodemsanering, innovatieve support.

Doel

Locatie ligt nabij een woonwijk en dient ook geschikt gemaakt te worden voor het beoogde gebruik wonen. De definitieve aanpak is beschreven in een raamsaneringsplan, waarin op hoofdlijnen de wijze van saneren is beschreven van alle gevallen gelegen binnen de grenzen van het plangebied.

Opdrachtgever

projectontwikkelaar, gemeente.

Type saneringen

asbestsanering met sloopvergunning, BUS sanering bodem.

Achtergrond

De locaties zijn vaak tientallen ha groot en hebben in het verleden onder meer dienst gedaan als agrarisch bedrijventerrein.

Den Haag, Ter Aar, Huissen
Resultaat
: kostenbewust
: duurzaam
: transparant
: keuzevrijheid