Portfolio

Almelo, Apeldoorn


Diensten

Bodemsanering , subsidie en innovatie support.

Doel

In bebouwde stedelijke gebieden (mn in zandgronden) bestaat het risico dat  de bodem en met name het diepe grondwater verontreinigd zijn. Integraal oplossen dmv grondwatersanering in combinatie met bodemenergie en natuurontwikkeling.    

Opdrachtgever

Gemeente, ontwikkelaar.

Type saneringen

Raamsaneringsplan.

Achtergrond

Vaak complexe saneringen met een organische component. Er is veelal sprake van nazorg.Almelo, Apeldoorn
Resultaat
: kostenbewust
: duurzaam
: transparant
: keuzevrijheid